Onenigheid tussen de provincie en gemeente over de aanleg van een fietspad

Vereniging Eymbert deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Alphen aan den Rijn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Vereniging Eymbert

Geachte gemeente Alphen aan den Rijn,

In het kader van het verkeersbesluit afsluiting van de Ziendeweg verzoek ik u, met een beroep op de Wet open overheid, mij een digitaal afschrift te verstrekken van alle documenten, waaronder verslagen van gesprekken, e-mails, telefoongesprekken en notulen, waarover u beschikt inzake:

- Onenigheid tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn over de aanleg van een fietspad langs Ziendeweg.

Met verwijzing naar de termijn verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 24 juli 2023 per e-mail toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een afschrift van.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Alphen aan den Rijn

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Wij reageren binnen 3 werkdagen. Eenvoudige vragen worden direct
beantwoord. Bij meer complexe vragen wordt uw e-mail intern doorgestuurd.
In dat geval neemt de afhandeling meer tijd in beslag.

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan
op [1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan. U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
https://www.alphenaandenrijn.nl/servicen...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Gemeente Alphen aan den Rijn

3 bijlagen

Goedemorgen,

 

Bijgaand de besluiten WOO verzoeken Vereniging Eymbert.

Met vriendelijke groet,

Mary Lebesque

Office Management BOR

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

B: Stadhuisplein 1
P: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
T: - | M: 0+31625139992
F: 0172 - 465564
E: [mailadres]
I: [1]https://www.alphenaandenrijn.nl

 

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/