Opbrengst papiercontainers gemeente Helmond

Ad van den Brand deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Helmond

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Helmond al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Helmond,
Ik wil graag weten wat de opbrengst is van het ophalen van de papiercontainers, kost het de gemeente geld of is er sprake van een positieve opbrengst.

Hoogachtend,
Ad van den Brand
Ribbiusstraat 2
5708AT Helmond
0629581768