Openbaar maken herzien concept Streefbeeld Oosterduinen

T. Jansen deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Noordenveld

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Hierbij dien ik een Woo verzoek in , om een stuk concept herziening Streefbeeld Oosterduinen.
Dit herziene concept is u aangeboden door de bosclub/bestuur Oosterduinen en al enkele weken in uw bezit zonder het openbaar te maken/toe te sturen aan de bewoners van de Oosterduinen te Norg.
Dit stuk herzien concept streefbeeld is tot stand gekomen na meer dan 64 reacties op het globale conceptbeeld december 2021, welke de gemeente naar elk huisje/bewoner/ eigenaar in de Oosterduinen heeft gestuurd.
Nu wordt het geheim gehouden totdat de wethouder het gelezen heeft.
Quote van het bestuur Vvho :Met respect, maar eerst de wethouder, dan ben jij aan de beurt.:
Waarom al die geheimzinnigheid? Is er belangenverstrengeling tussen de gemeente Noordenveld en de Vvho?
Verwacht dat het herziene Streekplan op korstte termijn open baar wordt gemaakt , daarom dit Woo verzoek

Hoogachtend,

T. Jansen

9 bijlagen

Geachte heer Jansen,

De door u gevraagde gegevens zijn reeds openbaar. U kunt de gegevens
vinden op de volgende pagina van de gemeentelijke website:
https://noordenveld.nl/transitie-oosterd....

Met vriendelijke groet,
?
Erik Mosterman
projectleider
088 - 050 82 64
[mailadres]

Met vriendelijke groet,​

[1]088 - 050 82 64
Erik Mosterman [2][mailadres]
projectleider [3]gemeentehuis van de gemeente Raadhuisstraat 1
Noordenveld 9301 AA Roden
[4]Twitter [5]Facebook [6]YouTube [7]LinkedIn [8]Website

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: T. Jansen <[Woo #678 e-mail]>
Verzonden: maandag 23 mei 2022 17:48
Aan: Postbus <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Openbaar maken herzien concept Streefbeeld Oosterduinen

Waarschuwing: Deze e-mail is afkomstig van buiten de organisatie. Klik
niet op links of open geen bijlagen tenzij u de afzender herkent en weet
dat de inhoud veilig is.

Geachte Gemeente Noordenveld,
Hierbij dien ik een Woo verzoek in , om een stuk concept herziening
Streefbeeld Oosterduinen.
Dit herziene concept is u aangeboden door de bosclub/bestuur Oosterduinen
en al enkele weken in uw bezit zonder het openbaar te maken/toe te sturen
aan de bewoners van de Oosterduinen te Norg.
Dit stuk herzien concept streefbeeld is tot stand gekomen na meer dan 64
reacties op het globale conceptbeeld december 2021, welke de gemeente naar
elk huisje/bewoner/ eigenaar in de Oosterduinen heeft gestuurd.
Nu wordt het geheim gehouden totdat de wethouder het gelezen heeft.
Quote van het bestuur Vvho :Met respect, maar eerst de wethouder, dan ben
jij aan de beurt.:
Waarom al die geheimzinnigheid? Is er belangenverstrengeling tussen de
gemeente Noordenveld en de Vvho?
Verwacht dat het herziene Streekplan op korstte termijn open baar wordt
gemaakt , daarom dit Woo verzoek

Hoogachtend,

T. Jansen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #678 e-mail]

Is [Gemeente Noordenveld vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Noordenveld? Laat ons
het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:088%20-%20050%2082%2064
2. mailto:[mailadres]
3. gemeentehuis van de gemeente Noordenveld
https://www.google.nl/maps/place/Raadhui...
4. Twitter
https://twitter.com/noordenveld
5. Facebook
https://www.facebook.com/gemeentenoorden...
6. YouTube
https://www.youtube.com/user/GemeenteNoo...
7. LinkedIn
https://nl.linkedin.com/company/gemeente...
8. Website
http://www.noordenveld.nl/

Geachte Erik Mosterman,

Dank voor het beantwoorden van het Woo verzoek en openbaar maken nadat het meer dan 2 maanden geheim is gebleven, zowel door de gemeente als de vvho.
Zoals in het herziene streefbeeld staat het wordt door alle bewoners gedragen is onzin..
Verder de reacties op het concept streefbeeld van jl december zijn nog steeds niet openbaar/ meer dan 64 reacties.
Ook daar het streefbeeld door de bosclub is geschreven . Deze bosclub is benoemt door het bestuur van de vvho en niet door de leden of het bestuur een oproep aan de leden heeft gedaan om zich aan te melden voor de bosclub lijkt me het herziene concept streefplan juridisch niet haalbaar. mooi geschreven maar te globaal en weinigzeggend als streefplan meer een blog .

Hoogachtend,

T. Jansen

Beste heer/mevrouw,

 

Momenteel ben ik niet aanwezig. Maandag 11-7 ben ik er weer. Dan zal ik uw
email beantwoorden. Voor dringende zaken kunt u bellen met ons algemene
telefoonnummer 088-0508888.

 

Met vriendelijke groet,

Erik Mosterman