Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je B.A. van den Heuvel bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Openbaarheid van bestuur won verzoek inzake opvragen WON

Wij verwachten dat B.A. van den Heuvel het recente antwoord leest en de status aanpast.

B.A. van den Heuvel

Geachte Gemeente Beverwijk,

Ik zou graag een WOB verzoek in willen dienen omtrent alle correspondentie tussen burgers en gemeente over Noorderweg 4 tot en met 8 te Beverwijk vanaf 2020 tot en met heden. Dit betreft brieven, bezwaren en gespreksnotities, alsmede elektronische correspondentie zoals mails, whatsapp berichten e.d.. Tevens zou ik graag verslagen van vergaderingen willen ontvangen waarin deze locaties aan de orde zijn gekomen in deze periode

Hoogachtend,
B.A. van den Heuvel
Noorderweg 4
1948 PK Beverwijk

Gemeente Beverwijk

Hartelijk dank voor uw bericht.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Beverwijk

B.A. van den Heuvel

Geachte Gemeente Beverwijk,

Wilt u doorgeven aan degene die de bezwaarprocedure behandelt.

Ik dien bij deze bezwaar in tegen de termijn waarop mijn Woo-verzoek 'Openbaarheid van bestuur won verzoek inzake opvragen WON' bij Gemeente Beverwijk.

Op 9 maart 2022 heb ik een verzoek ingediend met duidelijke omschrijven. Eind april zijn daar vragen over gesteld. De antwoorden op deze vragen stonden al in het won verzoek. Tot op heden heb ik geen verdere reactie van de gemeente Beverwijk mogen ontvangen. Ik verzoek u spoedig contact met mij op te nemen om de verdere procedure en uitwerking te bespreken alsmede de nadelige gevolgen van het uitblijven van een reactie van gemeente Beverwijk.

Een volledig overzicht van mijn Woo-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.woo-knop.nl/request/openbaarh...

Hoogachtend,

B.A. van den Heuvel

Gemeente Beverwijk

Hartelijk dank voor uw bericht.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Beverwijk

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je B.A. van den Heuvel bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.