openheid klachten verkeerssituatie Vissersdijk zaaknummer 2020-0145666

Thomas Vedder deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Dordrecht

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Dordrecht,

ons is te kennen gegeven dat er op basis van klachten van politie, fietsersbond en bewoners over de verkeerssituatie op de Vissersdijk ter hoogte van de nummers 28 t/m 64, is besloten een tijdelijk parkeerverbod in te stellen.

Na herhaaldelijk contact met de fietsersbond die geen openheid van zaken wenst te geven over de klachten en na het lezen van de aan ons gerichte brief alsmede de publicatie in de Staatscourant van 17 februari 2021, is ons nog volledig onduidelijk welke klachten er zijn binnen gekomen, wat de exacte toedracht van die klachten is, hoeveel klachten dat zijn en wat de periode is waarbinnen de klachten zijn gemeld.

Via dit Wob-verzoek vragen wij U volledige openheid (uiteraard met inachtneming van de privacy van de 'klagers') te geven over de klachten waarop het besluit tot het instellen van dit tijdelijke parkeerverbod op is gebaseerd.

Hoogachtend,

Thomas Vedder

Gemeente Dordrecht

Geachte heer Vedder,

Uw aanvraag hebben wij op 18 maart 2021 ontvangen. Deze hebben wij
geregistreerd onder nummer 2021-0041516. Wij nemen contact met u op als
wij vragen hebben over uw aanvraag.

Wilt u de afhandeling volgen?

Dat kan op de volgende 2 manieren:

* heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina https://loket.dordrecht.nl.
* heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14078. Bij uw contact vragen wij
naar het registratienummer van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dordrecht