openheid klachten verkeerssituatie Vissersdijk zaaknummer 2020-0145666

Thomas Vedder deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Dordrecht

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Dordrecht al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Dordrecht,

ons is te kennen gegeven dat er op basis van klachten van politie, fietsersbond en bewoners over de verkeerssituatie op de Vissersdijk ter hoogte van de nummers 28 t/m 64, is besloten een tijdelijk parkeerverbod in te stellen.

Na herhaaldelijk contact met de fietsersbond die geen openheid van zaken wenst te geven over de klachten en na het lezen van de aan ons gerichte brief alsmede de publicatie in de Staatscourant van 17 februari 2021, is ons nog volledig onduidelijk welke klachten er zijn binnen gekomen, wat de exacte toedracht van die klachten is, hoeveel klachten dat zijn en wat de periode is waarbinnen de klachten zijn gemeld.

Via dit Wob-verzoek vragen wij U volledige openheid (uiteraard met inachtneming van de privacy van de 'klagers') te geven over de klachten waarop het besluit tot het instellen van dit tijdelijke parkeerverbod op is gebaseerd.

Hoogachtend,

Thomas Vedder