Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Tinka Chabot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Opvragen alle stukken m.b.t. bepaling WOZ-waarde de Houwen 4 9174 GA GINNUM aanslagnummer 22088044

Tinka Chabot deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Noardeast-Fryslan

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Wij verwachten dat Tinka Chabot het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Noardeast-Fryslan,

Ik verzoek u om alle stukken m.b.t. het bepalen van de WOZ-waarde van het pand de Houwen 4 9174 GA te GINNUM toe te sturen.

Het betreft met name:
Alle relevante stukken( berkeningen/mailwisseling/telefoonnotities/instructies aan de taxateur) m.b.t.de bepaling van de WOZ-waarde van het pand;
De berekeningsmethode die gebruikt is voor het bepalen van de 1e WOZ-waarde van 92.000 euro;
Een overzicht van alle door u of de taxateur gebruikte en mogelijk aanvullende informatie m.b.t. het pand ;
Alle correspondentie/telefoonnotities m.b.t. de extra verstrekte informatie aan de taxateur voor het opnieuw laten bepalen van de de WOZ-waarde n.a.v. het bezwaarschrift van dhr. A.F.M. Meijssen van 5 mei jl;
De door de taxateur gebruikte aanvullende informatie om tot de 2e WOZ-waarde te komen;
De onderbouwing van de taxateur c.q. gemeente om niet af te wijken van de eerst bepaalde WOZ-waarde na ontvangst van het bezwaarschrift en daarmee het verzoek tot verlaging van de WOZ -waarde af te wijzen.

Hoogachtend,
A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot
Jansbuitensingel 17-I
6811AC Arnhem
06-21 42 64 55
[email address]
[email address]

Gemeente Noardeast-Fryslan

Geachte heer/mevrouw,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.

 

Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ofdieling Publykssaken

Team Klantenkontaktsintrum

 

Postbus 13, 9290 AA Kollum

T: (0519) 29 88 88

E: [Gemeente Noardeast-Fryslan vraag e-mailadres]

W: www.noardeast-fryslan.nl

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Tinka Chabot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.