Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Tinka Chabot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Opvragen alle stukken m.b.t. bepaling WOZ-waarde de Houwen 4 9174 GA GINNUM aanslagnummer 22088044

Wij verwachten dat Tinka Chabot het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Noardeast-Fryslan,

Ik verzoek u om alle stukken m.b.t. het bepalen van de WOZ-waarde van het pand de Houwen 4 9174 GA te GINNUM toe te sturen.

Het betreft met name:
Alle relevante stukken( berkeningen/mailwisseling/telefoonnotities/instructies aan de taxateur) m.b.t.de bepaling van de WOZ-waarde van het pand;
De berekeningsmethode die gebruikt is voor het bepalen van de 1e WOZ-waarde van 92.000 euro;
Een overzicht van alle door u of de taxateur gebruikte en mogelijk aanvullende informatie m.b.t. het pand ;
Alle correspondentie/telefoonnotities m.b.t. de extra verstrekte informatie aan de taxateur voor het opnieuw laten bepalen van de de WOZ-waarde n.a.v. het bezwaarschrift van dhr. A.F.M. Meijssen van 5 mei jl;
De door de taxateur gebruikte aanvullende informatie om tot de 2e WOZ-waarde te komen;
De onderbouwing van de taxateur c.q. gemeente om niet af te wijken van de eerst bepaalde WOZ-waarde na ontvangst van het bezwaarschrift en daarmee het verzoek tot verlaging van de WOZ -waarde af te wijzen.

Hoogachtend,
A.F.M. Meijssen en C.M.M. Chabot
Jansbuitensingel 17-I
6811AC Arnhem
06-21 42 64 55
[email address]
[email address]

Gemeente Noardeast-Fryslan

Geachte heer/mevrouw,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.

 

Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ofdieling Publykssaken

Team Klantenkontaktsintrum

 

Postbus 13, 9290 AA Kollum

T: (0519) 29 88 88

E: [Gemeente Noardeast-Fryslan vraag e-mailadres]

W: www.noardeast-fryslan.nl

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Tinka Chabot bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.