Opvragen functie gewezen gemeente ambtenaar

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Apeldoorn,

Kunt u mij de functietitel en de afdeling (waarschijnlijk bouwkunde/ handhaving bij de gemeente Apeldoorn) waar de heer ing J.H.B. Weersink, ooit woonachtig op de Bosweg 9, heeft gewerkt. Dit voor de jaartallen 1983, 1995 en 2001.

Hoogachtend,

Alex Claassen

Gemeente Apeldoorn

2 bijlagen

Beste Alex Claassen,

 

In de bijgevoegde brief geven wij aan waarom uw Woo-verzoek niet op een
juiste wijze bij ons is ingediend. In onze brief geven wij aan hoe en
binnen welke termijn u dit gebrek kunt herstellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van der Kamp,

Stafmedewerker Klant Contact Centrum

 

Gemeente Apeldoorn

Klant Contact Centrum,

Marktplein 1,                        Postbus 9033,

7311 LG  Apeldoorn.         7300 ES  Apeldoorn.

 

Tel. :         (055) 580 1432

E-mail:       [1][mailadres]

Internet:     [2]www.apeldoorn.nl

Twitter:      gem_apeldoorn

 

De gemeente Apeldoorn beschouwt e-mail als volwaardig communicatiemiddel
en streeft ernaar e-mails foutloos, volledig en virusvrij te verzenden.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.apeldoorn.nl/