Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je H.Kok bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Organigram

H.Kok deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente De Fryske Marren

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat H.Kok het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente De Fryske Marren,

In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ontvang ik graag een actueel organigram van uw gemeente.

Hoogachtend,

H.Y. Kok-van Suchtelen van de Haare

Gemeente De Fryske Marren

3 bijlagen

[1]Gemeente De Fryske Marren

Geachte heer Kok - van Suchtelen van de Haare,

Via de mail hebben wij uw onderstaand verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen.

Deze mail geeft ons aanleiding tot de volgende reactie.

Allereerst brengen wij een formeel punt naar voren. Met een Wob-verzoek
wordt een officiële aanvraag ingediend bij de gemeente om een Wob-besluit
te nemen. Aanvragen dienen aan een aantal formele eisen te voldoen,
voordat ze in behandeling genomen kunnen worden. De gemeente De Fryske
Marren heeft de elektronisch weg voor berichtenverkeer niet opengesteld
voor het indienen van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (zie artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht). Dat betekent
concreet dat, gelet op de wijze waarop dit Wob-verzoek is ingediend (per
mail),  er geen sprake is van een officieel verzoek in het kader van de
Wob.

Het bovenstaande neemt natuurlijk niet weg dat wij uw verzoek wel gelezen
hebben. U vraagt om een actueel organigram van de gemeente. Bijgevoegd
treft u dat organigram aan. Ik ga er vanuit dat op deze manier aan uw
verzoek om informatie tegemoet is gekomen.

Indien u desondanks toch een Wob-verzoek wil indienen, adviseren wij u om
een duidelijk, schriftelijk Wob-verzoek per post in te dienen. In het
verzoek moet duidelijk vermeld staan over welke bestuurlijke
aangelegenheid informatie wordt gevraagd en om welke informatie precies
wordt verzocht. Op dat moment nemen wij het Wob-verzoek in behandeling.

Dit verzoek kan worden gericht aan:

Het college van B&W van gemeente De Fryske Marren
t.a.v. E.A. de Jager, afdeling bedrijfsvoering
Postbus 101
8500 AC Joure
Onder vermelding van: Wob-verzoek

Met vriendelijke groet,

Ewoud de Jager

Met vriendelijke groet,

Ewoud de Jager
Adviseur juridische zaken
Gemeente De Fryske Marren

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: H.Kok <[Wob #640 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 16:00
Aan: Info <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Organigram

Geachte Gemeente De Fryske Marren,

In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ontvang ik graag
een actueel organigram van uw gemeente.

Hoogachtend,

H.Y. Kok-van Suchtelen van de Haare

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #640 e-mail]

Is [Gemeente De Fryske Marren vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van
bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente De Fryske Marren? Als dat het geval is,
gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je H.Kok bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.