overlegnota's met prov Groningen i.z. provinciaal advies Dijkwal 1 en 2, Oudeschans

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte gemeente Westerwolde,
Op 2 februari 2021 bracht de provincie Groningen een negatief advies uit op het ontwerpbestemmingsplan Dijkwal 1 en 2, Oudeschans. Er heeft daarna volgens de gemeente echter nog nader overleg plaatsgevonden waarin de provincie haar standpunt zou hebben bijgesteld ten faveure van de bouwplannen van Maatschap de Winter. Graag ontvang ik van u de nota's betreffende dit nadere overleg met daarin deze standpuntswijziging.

Hoogachtend, namens werkgroep Hetplanschuurt
J. Hombergen

Gemeente Westerwolde

Datum:                                22 juni 2021

Registratienummer:       Z/21/131289/D-353841

Zaakomschrijving:           ontvangstbevestiging; uw verzoek

Geachte heer Hombergen,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en nemen deze zo spoedig
mogelijk in behandeling.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20. Wij
verzoeken u hierbij het registratienummer te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Westerwolde

 

 

 

Geachte Gemeente,

op 22 juni 2021 ontvingen wij van u bevestiging van ontvangst op onze Wob-aanvraag van 20 juni m.b.t. overlegnota's met de prov Groningen in zake provinciaal advies Dijkwal 1 en 2. De vier weken die u door de wet zijn gegeven om te antwoorden zijn inmiddels ruimschoots verstreken zonder dat we de stukken mochten ontvangen. Ook van een verlenging van die periode van 4 weken blijkt u geen gebruikte hebben gemaakt, aangezien wij daarvan geen bericht hebben ontvangen, wat ook binnen die vier weken had moeten gebeuren.
Wij verzoeken u vriendelijk ons de gevraagde stukken alsnog te doen toekomen.

Hoogachtend,

Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

2 bijlagen

Geachte heer Hombergen,

In de bijlage treft u ons besluit op uw Wob-verzoek aan.

Met vriendelijke groet,

E. Donia Nota
Juridisch medewerker
Gemeente Westerwolde
T 0599 32 02 20
E [mailadres]
W www.westerwolde.nl