Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je J Leenen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Overzicht kosten inhuren externe juridische hulp

J Leenen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Asten

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het wachten is nu op J Leenen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Asten,

Graag zou ik inzage hebben in de gemaakte kosten voor het inhuren door gemeente Asten van externe juridische hulp/ expertise over 2019 en 2020.
Indien mogelijk met specificatie van de kosten van de afzonderlijke casussen.

Hoogachtend,

J Leenen

Gemeente Asten

Beste heer Leenen,

Om het wob-verzoek te kunnen registreren hebben wij je naam adres en woonplaats (NAW) gegevens nodig.

Met vriendelijke groet,

JM (Mieke) van Bree
Algemeen Medewerker DIV
Team Dienstverlening

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: J Leenen [mailto:[Wob #475 e-mail]]
Verzonden: zaterdag 27 maart 2021 09:58
Aan: Gemeente Asten <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Overzicht kosten inhuren externe juridische hulp

Geachte Gemeente Asten,

Graag zou ik inzage hebben in de gemaakte kosten voor het inhuren door gemeente Asten van externe juridische hulp/ expertise over 2019 en 2020.
Indien mogelijk met specificatie van de kosten van de afzonderlijke casussen.

Hoogachtend,

J Leenen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #475 e-mail]

Is [Gemeente Asten vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Asten? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Gemeente Asten

Beste heer/mevrouw Leenen,

 

Ik verwijs kortheidshalve naar de bijlage.

 

 

Met vriendelijke groet,

[1]logo gemeente Asten

Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten
Postbus 290, 5720 AG  Asten
T - (0493) 671 212
F - (0493) 671 213
E - [2][mailadres]
W - [3]www.asten.nl

Twitter - @gemeente_asten
Facebook - Gemeente-Asten

Nadere eisen gebruik elektronische weg
De gemeente Asten heeft ter ondersteuning van een klantgerichte
behandeling
van alle berichten die langs elektronische weg worden ingediend [4]nadere
eisen
gesteld. Deze zijn tevens te raadplegen op onze internetsite
[5]www.asten.nl

 

References

Visible links
2. mailto:[mailadres]
3. http://www.asten.nl/
4. https://www.asten.nl/contact/over-deze-w...
5. http://www.asten.nl/

Gemeente Asten

1 bijlage

Beste heer/mevrouw Leenen,

 

Ik verwijs kortheidshalve naar de bijlage.

 

Met vriendelijke groet

 

Gemeente Asten

 

Hoi Jody,

 

Met dit emailadres  J Leenen [1][Wob #475 e-mail]  heb ik
de bijlage hersteltermijn doorgestuurd.

Met vriendelijke groet,

JM (Mieke) van Bree
Algemeen Medewerker DIV
Team Dienstverlening

[2]logo gemeente Asten

Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten
Postbus 290, 5720 AG  Asten
T - (0493) 671 212
F - (0493) 671 213
E - [3][mailadres]
W - [4]www.asten.nl

Twitter - @gemeente_asten
Facebook - Gemeente-Asten

Nadere eisen gebruik elektronische weg
De gemeente Asten heeft ter ondersteuning van een klantgerichte
behandeling
van alle berichten die langs elektronische weg worden ingediend [5]nadere
eisen
gesteld. Deze zijn tevens te raadplegen op onze internetsite
[6]www.asten.nl

 

References

Visible links
1. mailto:[Wob #475 e-mail]%20
3. mailto:[mailadres]
4. http://www.asten.nl/
5. https://www.asten.nl/contact/over-deze-w...
6. http://www.asten.nl/

Gemeente Asten

1 bijlage

Gemeente Asten

1 bijlage

 

 

Beste heer/mevrouw Leenen,

 

Ik verwijs kortheidshalve naar de bijlage.

Met vriendelijke groet,

 

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je J Leenen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.