Overzicht van aantal klachten over 2021

Leo Droste deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Beesel

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Beesel,

Graag zie ik een overzicht van de formele klachten over 2021 met daarbij de status en adviezen.
Daar waar mogelijk aangevuld met hoe de gemeente invulling heeft gegeven aan de adviezen.

Hoogachtend,

Leo Droste

Gemeente Beesel

Beste gebruiker van open.amsterdam,

Via onderstaande link kunt u het aangevraagde dossier downloaden. De link
is 24 uur geldig.

Dossier: Woo-besluit inzake beleid samenvoeging erfpachtrechten
(13-05-2022)

[1]LINK

Mocht deze link niet werken, dan kunt u onderstaande url in uw browser
kopieren:

https://images.memorix.nl/pdfrequest/4ac...

Neemt u voor vragen contact op via [mailadres]

Met vriendelijke groet,
Stadsarchief Amsterdam

References

Visible links
1. https://images.memorix.nl/pdfrequest/4ac...

Gemeente Beesel

1 bijlage

Geachte heer,

In de bijlage treft u de ontvangstbevestiging aan.

met vriendelijke groet,

gemeente Beesel

Gemeente Beesel

1 bijlage

(bijlage)

Gemeente Beesel

1 bijlage

Geachte heer,

 

In de bijlage treft u het besluit met bijlage aan waarmee wij uw
Woo-verzoek afhandelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Medewerker gemeente Beesel