Overzicht van alle adressen met bestemming deaithandelsbestemming buiten de kernwinkelgebieden.

Leo Droste deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Beesel

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Beesel,

Graag zou ik van U een overzicht willen krijgen van alle panden met detailhandelsbestemming buiten de de kernwinkelgebieden welke dit jaar 2023 een brief van U heeft gehad dat de gemeente voornemens is om deze bestemming er vanaf te halen.
Graag binnen de gelden termijnen deze informatie aanleveren, en volledig straat huisnummer.

Hoogachtend,

Leo Droste

Gemeente Beesel

1 bijlage

Zie bijgaande registratiebevestiging.

Gemeente Beesel

Geachte heer Droste,

 

Op 15 april 2023 ontvingen wij van u een WOO-verzoek waarin u vraagt om
een overzicht van alle panden met detailhandelsbestemming buiten de
kernwinkelgebieden welke dit jaar 2023 een brief van de gemeente hebben
gehad dat de gemeente voornemens is om deze bestemming ervan af te halen.

 

De wettelijke termijn voor het afhandelen van een verzoek om informatie op
grond van de Wet open overheid (Woo) is 4 weken. Wij hebben de
mogelijkheid deze termijn nog eenmaal met 2 weken te verlengen.

 

Indien uit onze inventarisatie blijkt dat er andere belanghebbenden zijn,
stellen wij hen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. De
termijnen voor de behandeling van het verzoek worden opgeschort. Wanneer
dit het geval is, laten we u dit weten.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Beesel

Geachte Gemeente Beesel,

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt.

Ik die bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'Overzicht van alle adressen met bestemming deaithandelsbestemming buiten de kernwinkelgebieden.' bij Gemeente Beesel.

Helaas heb ik de gevraagde informatie niet mogen ontvangen.
Kunt U alsnog de lijst doen toekomen?

Een volledig overzicht van mijn Woo-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.woo-knop.nl/request/overzicht...

Hoogachtend,

Leo Droste

Gemeente Beesel

1 bijlage

zie bijgaande registratiebevestiging.

Gemeente Beesel

1 bijlage

Geachte heer Droste,

 

Hierbij stuur ik u een ontvangstbevestiging.

Voor de inhoud verwijs ik u naar de bijlage.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Beesel

Gemeente Beesel

2 bijlagen

 

Geachte heer,

 

In de bijlagen bij deze mail treft u het besluit en de lijst van panden
aan, waarmee wij uw verzoek afhandelen. Voor meer informatie verwijs ik u
naar de bijlagen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Medewerker gemeente Beesel