parkeerverbod laan der V O C

Apm Berg deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Almere

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Almere,
Ik zou graag alle informatie rondom de besluitvorming van het parkeerverbod op de laan der V O C van u willen ontvangen

Hoogachtend,

A Berg
Laan der v o c 25 1335TH Almere

Gemeente Almere

Geachte heer Berg,

 

Op 27 juni 2022 ontvingen wij  uw verzoek volgens de Wet open overheid
(Woo) ingediend over het besluit over het parkeerverbod op de laan der
VOC.

 

In een aantal documenten waarin de door u gevraagde informatie is
opgenomen, staan (ook) gegevens die van derden zijn of over derden gaan.
Wij zullen deze betrokkenen vragen of zij bedenkingen hebben tegen het
openbaar maken van deze informatie. Zij hebben tot 26 juli 2022 de tijd om
te reageren.

 

Tot die tijd wachten wij met de openbaarmaking van de informatie. We laten
u zo snel mogelijk weten wanneer de reactie er is en wanneer u een
antwoord op uw verzoek krijgt.

 

Als u vragen heeft over deze mail, dan kunt u contact opnemen met de
Woo-contactpersoon van de behandelend afdeling, de heer A. Snaterse, via
telefoonnummer 14036 of per mail via [1][mailadres]. Vermeld
daarbij het registratienummer 15134833

 

Met vriendelijke groet,

 

Arjen Snaterse

Stadsruimte | Strategie, Beleid en Programmering | Beleidsadviseur
|Gemeente Almere

Werktijden: maandag, dinsdag en woensdagmiddag

 

═════════════════════════════

[2]Gemeente Almere

[3]www.almere.nl | [4] [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
tel. 14 036 | [5]Proclaimer
Postbus 200 | 1300 AE Almere
Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
3. http://www.almere.nl/
4. mailto: [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
5. http://www.almere.nl/proclaimer

Gemeente Almere

3 bijlagen

Geachte heer Berg,

 

Hierbij mail ik u ons besluit op uw Woo verzoek met bijbehorende
documentatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Arjen Snaterse

Stadsruimte | Strategie, Beleid en Programmering | Beleidsadviseur
|Gemeente Almere

06 51 40 83 99 | [1][mailadres]

Werktijden: maandag, dinsdag en woensdagmiddag

 

═════════════════════════════

[2]Gemeente Almere

[3]www.almere.nl | [4] [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
tel. 14 036 | [5]Proclaimer
Postbus 200 | 1300 AE Almere
Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
3. http://www.almere.nl/
4. mailto: [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
5. http://www.almere.nl/proclaimer

Geachte Snaterse A (Arjen),

We hebben nog geen informatie gekregen wanneer het in de staatscourant heeft gestaan,

wanneer is de ingangsdatum van het parkeerverbod gepubliceerd, en gecommuniceerd?
Wanneer is er gecommuniceerd over het voornemen van het parkeerverbod?

dit kunnen we niet halen uit de informatie die mij is toegestuurd

Hoogachtend,

Apm Berg

Gemeente Almere

Geachte heer Berg,

Bij Woo besluiten is het zo dat wij openbaar maken wat nog niet openbaar is. Wij maken niet nogmaals openbaar wat al openbaar is. Het verkeersbesluit is al openbaar. U kunt het vinden in de Staatscourant onder nummer 14761052. Vermelde datum is 4 maart 2022.

Of en zo ja wanneer er over gecommuniceerd is ga ik voor u navragen. U hoort nog van mij.

Met vriendelijke groet,

Arjen Snaterse
Stadsruimte | Strategie, Beleid en Programmering | Beleidsadviseur |Gemeente Almere
06 51 40 83 99 | [mailadres]
Werktijden: maandag, dinsdag en woensdagmiddag

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Apm Berg <[Woo #691 e-mail]>
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 13:44
Aan: Snaterse A (Arjen) <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Woo besluit

Geachte Snaterse A (Arjen),

We hebben nog geen informatie gekregen wanneer het in de staatscourant heeft gestaan,

wanneer is de ingangsdatum van het parkeerverbod gepubliceerd, en gecommuniceerd?

Wanneer is er gecommuniceerd over het voornemen van het parkeerverbod?

dit kunnen we niet halen uit de informatie die mij is toegestuurd

Hoogachtend,

Apm Berg

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Almere

1 bijlage

Geachte heer Berg,

 

Ik heb navraag gedaan naar uw vraag wanneer er gecommuniceerd is over het
voornemen tot het instellen van het parkeerverbod. Ik kreeg een bericht
waaruit blijkt dat dat per 1 juli 2021 als volgt is geregeld:

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Arjen Snaterse

Stadsruimte | Strategie, Beleid en Programmering | Beleidsadviseur
|Gemeente Almere

06 51 40 83 99 | [mailadres]

Werktijden: maandag, dinsdag en woensdagmiddag

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Apm Berg <[Woo #691 e-mail]>
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 13:44
Aan: Snaterse A (Arjen) <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Woo besluit

 

Geachte Snaterse A (Arjen),

 

 

 

We hebben nog geen informatie gekregen wanneer het in de staatscourant
heeft gestaan,

 

 

 

wanneer is de ingangsdatum  van het parkeerverbod gepubliceerd, en
gecommuniceerd?

 

Wanneer is er gecommuniceerd over het voornemen van het parkeerverbod?

 

 

 

dit kunnen we niet halen uit de informatie die mij is toegestuurd

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Apm Berg

 

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen