Participatie betreffende 'Visie De Buitenzomerlanden' in de voormalige gemeente Binnenmaas

Mireille Louwerens deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Hoeksche Waard

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Hoeksche Waard inzake hun besluit op dit verzoek.

Mireille Louwerens

Geachte Gemeente Hoeksche Waard,

In 2018 is ‘Visie De Buitenzomerlanden’ in de voormalige gemeente Binnenmaas vastgesteld.

In de raadsvergadering van de gemeente Hoeksche Waard op 12 januari 2021 werd gesproken over participatie die in de voormalige gemeente Binnenmaas heeft plaatsgevonden betreffende ‘Visie De Buitenzomerlanden’.

Middels dit Wob-verzoek vraag ik u mij in het bezit te stellen van:

1. alle mogelijke vormen van participatie die hebben plaatsgevonden in de voormalige gemeente Binnenmaas aangaande ‘Visie De Buitenzomerlanden’;

2. alle verslagen, in welke vorm dan ook, van participatie als bedoeld onder nummer 1.

Hoogachtend,

M.S.N. Louwerens

Gemeente Hoeksche Waard

Beste meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw e-mail aan gemeente Hoeksche Waard. We gaan voor u
aan de slag om zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag te geven.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met
ons op via 14 0186 of 088 - 647 36 47. Wij helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
Gemeente Hoeksche Waard
[1]Gemeente Hoeksche Waard

References

Visible links

Mireille Louwerens

Geachte Gemeente Hoeksche Waard,

Onderstaand bericht heb ik ontvangen, kan mij hier een reactie op gegeven worden?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gemeente Hoeksche Waard zijn ruimschoots te laat.

De overheidsinstantie heeft geen beslissing genomen op je verzoek in het kader van Wet open overheid (Woo) Participatie betreffende 'Visie De Buitenzomerlanden' in de voormalige gemeente Binnenmaas, zoals wettelijk verplicht is.

Klik op de link hieronder om een bericht naar Gemeente Hoeksche Waard te sturen met de vraag om te reageren op je verzoek. Je wilt hen mogelijk vragen om intern
na te gaan waarom hun besluit op het verzoek zo lang uitblijft.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoogachtend,

Mireille Louwerens