Plannen Enexis terrein Weteringkade 1 Zwolle

Judith de Vries deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Zwolle

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Zwolle,

Ik ben lid van de tennisvereniging Essent en doe dit verzoek in samenwerking met het bestuur van voetbalvereniging Edon. Onze tennis -en voetbalvelden liggen aan de Weteringkade in Zwolle en zijn al sinds 1937 in gebruik.

Dit stuk grond heeft als bestemming sport -en recreatie en maakt deel uit van de groene longen van Zwolle.

Er liggen plannen voor dit terrein, die verregaande gevolgen zullen hebben voor onze sport -en recreatie mogelijkheden. We hebben inzage van de plannen gevraagd aan Enexis, maar zij geven aan dat de plannen prematuur zijn en daardoor het informeren zinloos is. Het is echter in ons belang om niet alleen gedegen geïnformeerd te zijn, maar ook om mee te praten over de toekomst van deze grond.

Om die reden verzoek ik u mij de navolgende informatie/documenten toe te sturen.
- vb. de geldende omgevingsvergunning van de grond;
- vb. het geldende bestemmingsplan en eventuele aanvraag voor wijziging
- vb. toepasselijke beleidsnotities;
- vb. toepasselijke notulen en overige documenten gerelateerd aan overleg tussen ENEXIS en gemeente Zwolle t.a.v. bovenstaande locatie.
etc

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

Judith de Vries
Weteringkade 43, 8013 PB Zwolle
0681965097

Gemeente Zwolle

Uw e-mail is ontvangen op het adres [Gemeente Zwolle vraag e-mailadres].

De mail wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling.

 

Dit is een automatisch bericht.

 

 

 

 
Uitnodiging voor onderzoek naar afhandeling e-mail door gemeente
Zwolle

Geachte heer / mevrouw,

In de afgelopen drie maanden heeft u een e-mail gestuurd naar de
gemeente Zwolle.

Graag willen we van u weten of u tevreden of ontevreden bent over de
manier waarop uw e-mail is behandeld. We verzoeken u om hierover
enkele vragen te beantwoorden.
Dit kost circa 3 minuten van uw tijd.

[1]Naar de vragenlijst
 
Meedoen kan tot en met 24 december 2020.
   
Uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt; de gemeente Zwolle houdt
zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Het onderzoek staat ook aangekondigd op de website vaan Zwolle:
www.zwolle.nl/onderzoek.

Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking!

Hebt u een vraag of opmerking over dit onderzoek, dan kunt u die
doorgeven via [mailadres].

Wilt of kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek, dan kunt u zich
afmelden via de volgende link:
[2]https://surveys.enalyzer.com/Refuse?Pid=...

Met vriendelijke groet,

Richard Spijkerman,
Afdelingshoofd Inwonerszaken, gemeente Zwolle
 

References

Visible links
1. https://surveys.enalyzer.com/?Pid=tn8fda...
2. https://surveys.enalyzer.com/Refuse?Pid=...

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

Beste mevrouw De Vries,

Wij gaan binnenkort een verbeterslag maken met de site. In dat kader bekijken we de verzoeken die tot nu toe gedaan zijn. U geeft aan dat uw verzoek gedeeltelijk is toegewezen, maar er zijn geen besluiten of documenten naar u gestuurd via de site. Doel van Wob-verzoeken is, zoals u ook schrijft, dat iedereen kan meekijken en meepraten met publieke zaken, daarom is het jammer als de informatie niet voor eenieder vindbaar is. Kunt u een korte opmerking plaatsen met uitleg hoe de documenten u bereikt hebben en waarom dit niet via de site is gegaan?

hartelijk dank,
Tim Staal (beheerder)