Plannen vervanging asfalt Bosche Broek

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Koen van Turnhout

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Ik zou graag willen weten wanneer het vervangen van het asfalt van de fiets en skate paden in het Bossche Broek gepland staat.

Hoogachtend,
Koen van Turnhout

Gemeente s-Hertogenbosch

3 bijlagen

Goedendag meneer van Turnhout,

 

Vanwege de vakantieperiode en andere omstandigheden ontvangt U later dan U
normaal mag verwachten een antwoordt.

 

Wij beschouwen uw e-mail als een verzoek om informatie en niet als een Wob
verzoek. U verzoekt ons immers om informatie zonder verstrekking van
documenten. Daardoor is geen sprake van een Wob verzoek, maar van een
verzoek om informatie. Ons onderstaande antwoord op uw informatieve vraag
is dan ook geen besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht. Daar staat dus ook geen publiekrechtelijke
rechtsbescherming tegen open. Hieronder leest u onze reactie.

 

Voor wat betreft de kwaliteit van de asfaltverhardingen in het gebied Het
Bossche Broek kan U ik het volgende melden. Om de kwaliteit vast te
stellen en te monitoren worden alle verhardingen in de gemeente
’s-Hertogenbosch periodiek geïnspecteerd en geschouwd. Aan de hand van de
inspectieresultaten en afstemming op werkzaamheden van andere disciplines,
ontwikkelingen, beschikbare budgetten, etc., wordt een prioritering
bepaald en jaarlijks het uitvoeringsprogramma openbare ruimte (UPOR)
geactualiseerd. Het vervangen van het gehele verhardingsareaal van Het
Bossche Broek is vanuit het UPOR vooralsnog de komende 5 jaar niet
voorzien. Wel is vanuit beheer & onderhoud in 2022 onderhoud voorzien op
een gedeelte van de Sterrebosweg en de Zuiderstrandweg.

 

Verder kan ik U melden dat voor dit gebied Staatsbosbeheer in samenspraak
met de gemeente en andere belanghebbende partijen een
natuurgebiedsontwikkelingsplan in ontwikkeling heeft. Onderdeel van dit
plan is het verhogen van de grondwaterstand, waardoor een deel van de
Sterrebosweg op een hoger niveau dient te worden aangelegd. Afhankelijk
van definitieve keuzes en de omvang van het te vervangen deel, kan het
zijn dat er vanuit de gemeente voor wordt gekozen om dan tegelijk meer m2
verharding in Het Bossche Broek te onderhouden of te vervangen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rob Kouwenberg

 

Specialist infra  │afdeling Beheer & Programmering Openbare Ruimte │
gemeente ’s-Hertogenbosch │

[1][mailadres] | 06 - 292 799 42 │

Bezoekadres Stadskantoor: Wolvenhoek 1 │5211 HH ‘s-Hertogenbosch

Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ [2]www.s-hertogenbosch.nl

 

Heeft u een afspraak op het Stadskantoor met mij?

o Bij aankomst in het stadskantoor hoeft u zich nergens te melden. Ik
wacht u op of u kunt mij even bellen.
o Komt u te vroeg of misschien iets later? Bel me ook graag even: 06 -
292 799 42

 

[3]cid:image001.jpg@01D1A9F7.C5B33F50 [4]twitter.com/shertogenbosch │

[5]cid:image002.jpg@01D1A9F7.C5B33F50 [6]facebook.com/Gemeente.shertogenbosch

[7]cid:image003.jpg@01D1A9F7.C5B33F50[8]Gemeente ’s-Hertogenbosch op
LinkedIn │

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

 

Ik zou graag willen weten wanneer het vervangen van het asfalt van de
fiets en skate paden in het Bossche Broek gepland staat.

 

Hoogachtend,

Koen van Turnhout

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[9][Wob #397 e-mail]

 

Is [10] [Gemeente s-Hertogenbosch vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente s-Hertogenbosch? Als
dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

[11]https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[12]https://www.wob-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.s-hertogenbosch.nl/
4. https://twitter.com/shertogenbosch
6. file://pwfib1/data/baz/com/OFFICE/3)%20Door%20meerdere%20personen%20te%20delen%20onderd/Interne%20communicatie/Ondertekening%20e-mail/facebook.com/Gemeente.shertogenbosch
8. https://www.linkedin.com/company/44432?t...
9. mailto:[Wob #397 e-mail]
10. mailto: [Gemeente s-Hertogenbosch vraag e-mailadres]
11. https://www.wob-knop.nl/change_request/n...
12. https://www.wob-knop.nl/help/officers
13. https://www.s-hertogenbosch.nl/

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

Beste heer Van Turnhout,

Binnenkort gaan we de site verder verbeteren en in dat kader bekijken we de verzoeken die tot dusver op de site gedaan zijn. Strikt genomen was uw verzoek geen Wob-verzoek omdat u niet om informatie in de vorm van documenten heeft gevraagd. U wilde in eerste instantie vooral horen van de gemeente wat er speelde. Tegelijkertijd laat het wel mooi zien dat een Wob-verzoek een begin kan zijn van een zinvolle uitwisseling met de gemeente, ook al leidt het niet tot het openbaar maken van documenten. Hoewel wij in de toekomst zullen proberen te zorgen dat verzoeken via de site voldoen aan alle vereisten waaraan een Wob-verzoek moet voldoen, laat ik uw verzoek om die reden staan.

Met vriendelijke groet,
Tim Staal (beheerder)