Procedure goedkeuring skaeve huse aan de Toustruwe

Theo Reintjens deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Maastricht

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Maastricht al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Maastricht,
Graag alle informatie betrekking bovenstaande procedure.

Hoogachtend,
Theo Reintjens

Gemeente Maastricht

Beste meneer/mevrouw,

Wij hebben uw e-mail goed ontvangen. Deze mail hebben wij geregistreerd onder nummer 2021.25561 en doorgestuurd naar het team dat hem zal beantwoorden.

Antwoord
Uw e-mail wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken beantwoord. Blijkt dat we binnen deze termijn uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan laten we u weten wat de verwachte afhandeltermijn is. Voor sommige post, zoals bezwaarschriften, gelden de wettelijke afhandelingtermijnen.

Met vriendelijke groet,

Team Documentservices | Gemeente Maastricht
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht| Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht
T 14 043 | E [Gemeente Maastricht vraag e-mailadres]| I www.gemeentemaastricht.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Theo Reintjens <[Wob #588 e-mail]>
Verzonden: donderdag 9 september 2021 12:51
Aan: Post Gemeente Maastricht <[mailadres]>
Onderwerp: 2021.25561/Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Procedure goedkeuring skaeve huse aan de Toustruwe

Geachte Gemeente Maastricht,
Graag alle informatie betrekking bovenstaande procedure.

Hoogachtend,
Theo Reintjens

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #588 e-mail]

Is [Gemeente Maastricht vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Maastricht? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------
"DISCLAIMER gemeente Maastricht"
"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en idee├źn zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."