Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest

Patrick Boekhout deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Uitgeest

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Uitgeest al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Uitgeest,

We zijn op zoek naar alle documenten en dan met name het toezicht wat uitgeoefend is tijdens de bouw van de loods. Wij vermoeden dat het toezicht op de bouw door de gemeente is uitbesteed aan Omgevingsdienst Ijmond.

Terzake doende WABO : WABO2101414 en WABO 2001621

Hoogachtend,

Patrick Boekhout.
Meerpad 22
06-10390556

Geachte Gemeente Uitgeest,

Helaas hebben wij nog geen informatie mogen ontvangen. Bovendien is de beslistermijn op deze vergunning met 6 weken uitgesteld.

Hoogachtend,

Patrick Boekhout