Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Patrick Boekhout bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest

Patrick Boekhout deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Uitgeest

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat Patrick Boekhout het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Uitgeest,

We zijn op zoek naar alle documenten en dan met name het toezicht wat uitgeoefend is tijdens de bouw van de loods. Wij vermoeden dat het toezicht op de bouw door de gemeente is uitbesteed aan Omgevingsdienst Ijmond.

Terzake doende WABO : WABO2101414 en WABO 2001621

Hoogachtend,

Patrick Boekhout.
Meerpad 22
06-10390556

Geachte Gemeente Uitgeest,

Helaas hebben wij tot op heden geen documenten mogen ontvangen. Tevens zien wij dat de beslistermijn op
de vergunning met 6 weken is verlengd.

Hoogachtend,

Patrick Boekhout

Gemeente Uitgeest

Geachte heer Boekhout,

U heeft deze mail naar Bestuursondersteuning gestuurd. Wij gaan niet over de WOB verzoeken.
We hebben uw verzoek net zoals uw vorige verzoek naar de desbetreffende afdeling doorgestuurd.

Mocht u binnen 1 week niks hebben vernomen, neemt u dan contact met ons op.

Ik vertrouw erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

Mvg,

Marion

Marion Tromp
Bestuurssecretaresse gemeente Uitgeest
06- 45 54 35 97

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Bestuursondersteuning Uitgeest
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 16:21
Aan: Info Uitgeest
Onderwerp: FW: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest

Dames,

Graag in corsa zetten aub en doorsturen naar de afdeling die over de WOB-verzoeken gaan.
Dankjewel.

Met vriendelijke groet,

Brenda van der Meulen
Bestuurssecretaresse college B&W gemeente Uitgeest
Telefoon: 088-909 7065 / 06-52 58 7503
Adres: Middelweg 28, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Werkzaam: maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdagochtend

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Patrick Boekhout [mailto:[Wob #597 e-mail]]
Verzonden: donderdag 4 november 2021 10:08
Aan: Bestuursondersteuning Uitgeest
Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Procedure toekenning vergunning loods en dubbele berging Langebuurt 7 Uitgeest

Geachte Gemeente Uitgeest,

Helaas hebben wij tot op heden geen documenten mogen ontvangen. Tevens zien wij dat de beslistermijn op
de vergunning met 6 weken is verlengd.

Hoogachtend,

Patrick Boekhout

-------------------------------------------------------------------
Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #597 e-mail]

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Patrick Boekhout bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.