Procedure toekenning vergunning loods Langebuurt 7 in Uitgeest

Patrick Boekhout deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Uitgeest

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Uitgeest al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Uitgeest,

Wij en onze buren onderzoeken de procedure rondom de vergunging WABO 2001621 en WABO 2101414.
Er is een verschil tussen de vergunning verlening en uitvoering waar wij en onze buren direct last van hebben, vandaar dit verzoek.
Wij zijn met name geintresseerd in de documenten van het toezicht op de bouw, volgens onze informatie wordt die uitgevoerd en is deze uitbesteed aan Omgevingsdienst Ijmond.

Hoogachtend,

Patrick Boekhout
Meerpad 22
1911 AS Uitgeest.
06-10390556