Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Conan de Bruin bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Rapportage(s) en documenten betreft 123 bomen die volgens u verwijderd moeten worden

Conan de Bruin deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Uithoorn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Wij verwachten dat Conan de Bruin het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Uithoorn,

Op de website van de gemeente Uithoorn staan maar liefst 123 Bomen die op advies van de inspectie om veiligheidsredenen weggehaald moeten worden.

Hierbij dien ik een woo verzoek in voor inzage van alle documentatie, rapporten en besluitvorming omtrent de totstandkoming van deze lijst met mooie Bomen. Inclusief de aanwezige keuringsrapporten van deze bomen, waaruit blijkt wat er met ze aan de hand is en waarom ze weg zouden moeten.

Ik heb nog een ander woo verzoek lopen bij u omtrent de inzage van documentatie, rapportering en besluitvorming betreft de 23 of meer mooie Bomen die naar mijn weten op het moment van mijn verzoek indienen, zijn aangekruist om weggehaald te worden. Die en dit verzoek sluiten op elkaar aan.

Deze actie is een enorme negatieve impact op onze natuurlijke omgeving en er dient zorgvuldig om te worden gegaan met ons mooie bomenbestand dat we al hebben. En gewoon mogen behouden!

Om tijdig voor deze mooie bomen te kunnen opkomen, zie ik uw spoedige reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Conan de Bruin

Gemeente Uithoorn

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw de Bruin {} ,

Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage. 

Met vriendelijke groet,

Abdelkader el Meziani
Allround juridisch adviseur
Team Juridische Zaken  

Gemeente Uithoorn

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
T: 0297-513111

Zaaknummer: 2022-051802

 

Disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Is dit bericht
niet voor u bestemd, dan stel ik het op prijs als u mij dit meldt.

 

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Conan de Bruin bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.