Rapportage(s) en documenten omtrent ziek gemelde Bomen te Uithoorn

Conan de Bruin deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Uithoorn

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De overheidsinstantie heeft om verduidelijking gevraagd. Als je Conan de Bruin bent, gelieve Log in om een follow-up bericht te sturen.

Geachte Gemeente Uithoorn,

Via deze weg doe ik een woo verzoek, voorheen wob verzoek, voor het opvragen en inzien van de rapporten, documentatie en besluitvorming omtrent de 23 of meer Bomen met witte kruizen erop die sinds kort tot en met heden, zoals door jullie aan mij uitgelegd, zijn ziek gemeld en vallen onder geplande noodkap in de gemeente Uithoorn.

Ik ben middels een handtekeningenactie bezig om iets aan dit besluit te kunnen veranderen en heb bewijs van herstel van de Bomen en dat ze allemaal kwalitatief goed en gezond zijn om behouden te blijven.

Om tijdig iets te kunnen betekenen voor onze mooie natuur die het recht heeft om behouden te blijven, verneem ik graag nog een spoedige reactie van u.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Conan de Bruin

Gemeente Uithoorn

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw de Bruin {} ,

Kortheidshalve verwijs ik u naar de bijlage. 

Met vriendelijke groet,

Abdelkader el Meziani
Allround juridisch adviseur
Team Juridische Zaken  

Gemeente Uithoorn

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
T: 0297-513111

Zaaknummer: 2022-048464

 

Disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Is dit bericht
niet voor u bestemd, dan stel ik het op prijs als u mij dit meldt.