Rapporten gif Franse gat 3904ep

In afwachting van een beslissing op bezwaar door Gemeente Veenendaal inzake hun besluit op dit verzoek.

Geachte Gemeente Veenendaal,

Er heeft jaren geleden in de krant gestaan dat het beter is om geen groente te kweken in eigen tuin graag de omstandigheden hierover 0615246070 postcode 3904ep veenendaal

Hoogachtend,

A.o wiegman

Gemeente Veenendaal

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw Wiegman,

Naar aanleiding van het door u ingediende Wob-verzoek van 22 juli 2020, zenden wij u bijgaande brief.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Team juridische zaken

Reageren op dit bericht is mogelijk als onderstaande referentie bij de reactie wordt meegestuurd.
mzrdrefks0ip6o599txvf6y21di0x8nehkc4k2absyy988rferdrzm

Geachte Gemeente Veenendaal,

Geef dit ajb door aan degene die de Wob-verzoeken behandelt.

Ik vraag om een heroverweging van mijn Wob-verzoek 'Rapporten gif Franse gat 3904ep' bij Gemeente Veenendaal.

[ GEEF HIER VERDERE INFORMATIterE OVER UW KLACHT ]
Termijn ruim verstreken

Een volledig overzicht van mijn Wob-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: https://www.wob-knop.nl/request/rapporte...

Hoogachtend,

A.o wiegman