Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Irma Bac bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Regelgeving- en veiligheidsvoorschriften locatie Korte Waarder Nieuwerbrug aan den Rijn

Irma Bac deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat Irma Bac het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 juli 2020 ben ik betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Korte Waarder in Nieuwerbrug a/d Rijn. Als direct belanghebbende wil ik graag inzage in de van toepassing zijnde regelgeving/ veiligheidsvoorschriften die betrekking hebben op deze verkeerssituatie, zodat er kan worden nagegaan of het wegdek, danwel de weguitrusting voldoet aan de gestelde eisen.

Onderhoud wegdek
Graag ontvang ik eveneens inzage in de geplande onderhouds- en veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn.

Overwegingen plaatsing bermblokken
De betonnen bermblokken zijn in januari 2020 aangebracht in de berm. Graag ontvang ik inzage in de overwegingen/besluiten, die hebben geleid tot het plaatsen van de bermblokken.

In afwachting van uw bericht.

Hoogachtend,
Irma Bac

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Geachte mevrouw Bac,

 

Tot mijn spijt blijkt dat ik door een storing in het registratiesysteem,
uw verzoek niet in behandeling heb gekregen.

Bij deze wil ik u informeren dat we uw verzoek nu in behandeling nemen en
zo spoedig mogelijk reactie geven.

 

Excuses voor deze vertraging.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

P.I. Both

 

Wegbeheerder

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Tel 0172-522 522

 

 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

5 bijlagen

Geachte mevrouw Bac,

 

Hierbij ontvangt u de stukken van het WOB verzoek.

 

Met vriendelijke groet,

 

Adviseur Wegbeheer

H.Sollie

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 

[1]Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

 

References

Visible links

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Irma Bac bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.