Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Gulpen-Wittem

Geachte heer, mevrouw,
 
De gemeente Gulpen-Wittem heeft uw e-mail of (product-)aanvraag via de
website ontvangen. Indien van toepassing, ontvangt u van ons zo spoedig
mogelijk een antwoord.
 
Dit is een automatisch antwoordbericht. Heeft u vragen over uw bericht,
neemt u dan contact op met de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 14
043.
Kijk ook eens op [1]www.gulpen-wittem.nl. Hier vindt u steeds meer
informatie over de gemeente.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Documentbehandeling gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA  Gulpen
Postbus 56, 6270 AB Gulpen
 
Telefoon: 14 043
Fax: 043 8800 601
Mail: [Gemeente Gulpen-Wittem vraag e-mailadres]

References

Visible links
1. http://www.gulpen-wittem.nl/

Gemeente Gulpen-Wittem

Geachte mw. Van Kalkeren,
Naar aanleiding van onderstaande email kan ik berichten dat er naast de regels uit de APV in de gemeente Gulpen-Wittem geen aanvullende regels gelden over sekswerk.

Overigens, wordt uw verzoek om informatie niet gekwalificeerd als een Woo-verzoek. U vraag betreft een informatieve vraag en niet een verzoek om openbaarmaking van documenten. Bovendien als de gemeente wel regels of beleid omtrent sekswerkers had gehad zouden deze worden gepubliceerd en daarmee al openbaar zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Nadine Damoiseaux |  
Team Juridische Zaken | Gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA  GULPEN | Postbus 56, 6270 AB  GULPEN | www.gulpen-wittem.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #867 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:56
Aan: info <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #867 e-mail]

Is [Gemeente Gulpen-Wittem vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Gulpen-Wittem? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------