Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Haarlemmermeer

2 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Op 1 november 2022 hebt u een e-mail gestuurd naar de gemeente
Haarlemmermeer. U wilt graag weten welke wetgeving er in de gemeente
Haarlemmermeer geldt voor sekswerk. Hieronder leest u het antwoord op uw
vraag.

 

De regels met betrekking tot ‘prostitutie, seksbranche en aanverwante
onderwerpen’ staan uitsluitend in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke
Verordening 2021 (zie
[1]https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CV...).
Die regels zijn redelijk uitgebreid en gedetailleerd. Aan het college is
niet de bevoegdheid gegeven om nadere regels te stellen. Het meest recente
beleid (‘Evaluatie prostitutiebeleid 2012’ van 4 december 2012; zie
bijlage) is feitelijk achterhaald en wordt in de praktijk niet meer
gehanteerd.

 

Ik ga ervan uit dat uw vraag hiermee is beantwoord. Neemt u gerust contact
met mij op als u vragen hebt naar aanleiding van deze e-mail.

 

Met vriendelijke groet,

 

Martijn Hoogewerf

adviseur Openbare Orde en Veiligheid

[2]Haarlemmermeer-logo-2018-RGB-Loop-1920x1920

Gemeente Haarlemmermeer

cluster Veiligheid

Postbus 250

2130 AG  Hoofddorp

Tel.:       (023) 567 43 02

Mob.:   (06) 516 146 37

Fax:       (023) 563 95 50

E-mail:  [3][mailadres]

 

Op maandag niet aanwezig/bereikbaar

 

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CV...
3. mailto:[mailadres]