Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Helmond

3 bijlagen

Geachte mevrouw van Kalkeren,

 

Op 2-11-2022 hebben wij uw verzoek van 1-11-2022 om in formatie ontvangen.
U vraagt of er naast de regels uit hoofdstuk drie van de Algemene
Plaatselijke Verordening (hierna: APV), aanvullende regels gelden omtrent
sekswerk in gemeente Helmond.

 

Beschikbare informatie

Op uw vraag geven wij u het volgende antwoord:

Naast hoofdstuk drie van de APV: ‘Regulering prostitutie, seksbranche en
aanverwante onderwerpen’ kennen wij in gemeente Helmond twee
handhavingsprotocollen over prostitutie. Deze sturen wij u als bijlage van
deze brief mee.

 

Vragen en contact

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact
opnemen met mij.

 

 

Met vriendelijke groet,

K.D. Güzel – Özcan (mevr.)

Jr. jurist / woo-coördinator

 

Strategie & Bestuur/Juridisch team
Postbus 950, 5700 AZ, Helmond
Zuid-Koninginnewal 4, 5701 NT Helmond
Tel. 14 0492     Mob. 06 28 38 41 93

Aanwezig: maandag t/m donderdag.

 

Op dit bericht is de proclaimer van de gemeente Helmond van toepassing:
https://www.helmond.nl/proclaimer