Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Hengelo al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Wij hebben uw bericht op 01 november 2022 ontvangen. Voor de behandeling
hiervan is een zaak aangemaakt met nummer 3507169 - Woo-verzoek inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV.

Wij informeren u over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Uw zaak 3507169 - Woo-verzoek inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast
Hoofdstuk 3 APV hebben wij in behandeling genomen.
De zaak wordt zo snel mogelijk door ons afgehandeld. Wij streven ernaar
dit uiterlijk 29 nov 2022 te doen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Hengelo via telefoonnummer
14-074. Houd het zaaknummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.

Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Uw zaak 3507169 - Woo-verzoek inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast
Hoofdstuk 3 APV hebben wij afgehandeld.
Wanneer u nog geen reactie heeft ontvangen, dan volgt dit binnenkort.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.