Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Hoogeveen al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Hoogeveen

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij ontvangt u uw ontvangstbevestiging.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Hoogeveen 

 Onderwerp:  Wob-verzoek inzake sekswerk: aanvullend beleid naast
hoofdstuk 3 APV

Bericht van Zivver

[1]logo  
Beste heer/mevrouw,

Als professionele organisatie gaan we vertrouwelijk om met gevoelige
informatie van en over onze inwoners, cliënten en relaties. Daarom willen
we persoonsgegevens, verslagen, dossiers en andere gevoelige informatie
veilig communiceren. Dat is nodig omdat de huidige kanalen – zoals
‘gewone’ e-mail, fax of post – kwetsbaar zijn.

SWO Gemeente De Wolden Hoogeveen mailt veilig met ZIVVER
Vanaf 6 april gebruikt SWO Gemeente De Wolden Hoogeveen ZIVVER om veilig
met u te e-mailen en bestanden uit te wisselen. ZIVVER zorgt ervoor dat
vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u aankomt. U kunt dan
ook zeker zijn dat alleen u als ontvanger deze informatie kunt lezen.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?
Een beveiligd bericht met vertrouwelijke informatie ontvangt u gewoon per
e-mail. In deze e-mail vindt u een link naar een beveiligde omgeving. Hier
moet u een SMS-code of een toegangscode invoeren om het bericht te lezen.
In deze filmpjes ziet u hoe u een veilig bericht ontvangt en leest. Is het
bericht beveiligd met een toegangscode, dan ontvangt u deze apart van de
afzender (bijvoorbeeld telefonisch, persoonlijk of via een brief).

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons!
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele
telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig
met u blijven communiceren. Geef uw wijzigingen door aan uw contactpersoon
binnen SWO Gemeente De Wolden Hoogeveen.

Door voor ZIVVER te kiezen, kunnen onze inwoners, cliënten en relaties
erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan. Meer informatie
over ZIVVER vindt u op www.zivver.nl en support.zivver.com.

Met vriendelijke groet,
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [2]Help Center voor meer [3]Zivver logo footer
informatie of support.

1669890564

References

Visible links
2. https://docs.zivver.com/nl
3. https://www.zivver.com/

Bericht van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

[1]Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen logo  
Nieuw beveiligd bericht van Ruben de Weerd (Samenwerkingsorganisatie De
Wolden Hoogeveen) met het onderwerp: Besluit Woo-verzoek/informatieverzoek
Gemeente De Wolden en Hoogeveen
Verzonden naar [2][Woo #900 e-mail] van het e-mailadres
[3][mailadres]
[4]Open bericht

of klik op [5]deze link om het bericht te openen.
Gemeente De Wolden of Hoogeveen mailt veilig met ZIVVER. Heeft u vragen of
loopt u tegen problemen aan bij het openen van dit bericht? Ga dan naar de
website van uw gemeente en typ in de zoekbalk: ZIVVER. U krijgt dan
aanvullende informatie.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [6]Help Center voor meer [7]Zivver logo footer
informatie of support.

1669890564

References

Visible links
2. file:///tmp/foiextract20221201-1088407-86g6pk#
3. file:///tmp/foiextract20221201-1088407-86g6pk#
4. https://app.zivver.com/l/share/079849a3-...
5. https://app.zivver.com/l/share/079849a3-...
6. https://docs.zivver.com/nl
7. https://www.zivver.com/