Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.
Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Amsterdam

5 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren, Beste Sinsia,  

 

Wij hebben geen aanvullende regels naast de regelgeving vanuit de APV. Wel
zijn een aantal regels vanuit de APV verder uitgewerkt in beleid. Dit gaat
om de volgende documenten en zijn toegevoegd in de bijlage:

-          Memo zelfredzaamheid sekswerkers

-          Memo eisen aan bedrijfsadministratie d.d. 31 januari 2020

-          Beleidsregels voldoende toezicht d.d. 31 januari 2020 voor
raamprostitutiebedrijven

-          Handhavingsstrategie locatiegebonden prostitutiebedrijven

 

Voorts is er ook een artikelsgewijze toelichting bij de APV. Daarin staat
ook nog iets meer uitgewerkt t.a.v. hoofdstuk 3 in de APV. De
artikelsgewijze toelichting is eveneens als bijlage toegevoegd. Meer
informatie is te vinden op [1]www.amsterdam.nl/prostitutie.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

  

Team prostitutie

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

 

Bezoekadres: Stadhuis Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

T 020-2564102

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[2][Woo #773 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:45
Aan: Bestuursvoorlichting <[3][mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids
Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent
sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de
informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of
er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige
afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd,
laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer
informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

References

Visible links
1. http://www.amsterdam.nl/prostitutie
2. mailto:[Woo #773 e-mail]
3. mailto:[mailadres]

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.