Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Lochem

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

1 november 2022 stuurde u de gemeente een e-mail. U vraagt in uw bericht
of de gemeente aanvullende regels heeft opgesteld voor sekswerkers.
Aanvullend naast hetgeen is opgenomen in hoofdstuk 3, afdeling 2 van de
Apv. Dit is niet geval.

 

Wens u een goed weekend,

 

 

Veronique Vroege

1^e medewerker bestuurlijk juridische zaken

Afdeling bestuur en organisatie

Gemeente Lochem

0573 28 92 84