Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Midden-Drenthe

Goedemiddag mevrouw Kalkeren,

 

In antwoord op uw vraag of wij aanvullend beleid hebben, naast onze APV,
betreffende sekswerkers kan ik u vertellen dat dit (nog) niet het geval.
Wel is een projectgroep, onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis
Drenthe, bezig met beleidsontwikkeling op dit gebied.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest en succes met uw onderzoek.

 

Hartelijke groet,

 

Mirjam Kappert

Adviseur Veiligheidszaken

Gemeente Midden-Drenthe

Tel. 0593 53 9509

Werkdagen: maandag t/m donderdag