Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Nuenen ca

1 bijlage

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

Bijgaand ontvangt u reactie op uw verzoek informatie inzake regels
sekswerk in de gemeente Nuenen.

Wanneer u deze e-mail beantwoordt, laat dan de tekst in de onderwerpregel
staan. Daarmee voegt het systeem uw e-mail automatisch toe aan het
zaakdossier en kunnen wij u beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
Kimberly Gevers
Medewerker Beleidsuitvoering / APV
Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

[1]Logo gemeente Nuenen
Gemeente Nuenen
Telefoonnummer: 040-2631631 | Bezoekadres: Jan van Schijnveltlaan 2,
Nuenen | Postadres: Postbus 10000, 5670 GA Nuenen | www.nuenen.nl

References

Visible links