Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

2 bijlagen

 

 

INTERNET [1]www.oegstgeest.nl

GEMEENTEHUIS  Rhijngeesterstraatweg 13 POSTADRES  Postbus 1270 |  2340 BG
Oegstgeest

 

References

Visible links
1. http://www.oegstgeest.nl/

Gemeente Oegstgeest

Beste mevrouw van Kalkeren,
Naast artikel 3 in onze APV zijn er geen andere of aanvullende regels vastgesteld omtrent sekswerk.
Ik ga er vanuit uw vraag hiermee beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,
Chrik Duyvendak
Senior Beleidsmedewerker Team Maatschappij
Omgevingsvisie, Vluchtelingenwerk, Volksgezondheid (HECHT), Huisvesting bijzondere doelgroepen.

WERKDAGEN : Ma, Di, Woe, Do, Vrij TELEFONISCH  |  06-28264852 of 14071 EMAIL | [mailadres]
INTERNET | www.oegstgeest.nl  GEMEENTEHUIS | Rhijngeesterstraatweg 13 POSTADRES | Postbus 1270, 2340 BG, Oegstgeest

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #968 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:57
Aan: Info Gemeente Oegstgeest <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #968 e-mail]

Is [Gemeente Oegstgeest vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Oegstgeest? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------