Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Putten

Goedemorgen,

Voor het registreren van uw e-mail hebben wij uw adresgegevens nodig. Wilt u deze s.v. p. aan ons doorgeven?

Met vriendelijke groet,

Anita Berlee-Louwe
Medewerker DIV
T (0341) 359 611
E [Gemeente Putten vraag e-mailadres]

Gemeente Putten | Postbus 400, 3880 AK | Putten | www.putten.nl | KvK-nummer 08216960
Als u deze e-mail onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #992 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:57
Aan: Info E-Mail < [Gemeente Putten vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #992 e-mail]

Is [Gemeente Putten vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Putten? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Gemeente Putten

1 bijlage

Met vriendelijke groet,

Laura Vierwind
Medewerker DIV

Gemeente Putten | Fontanusplein 1, 3881 BZ | Postbus 400, 3880 AK | Putten
| www.putten.nl

Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Wij vragen u ons dit te laten
weten en het bericht te verwijderen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte Info E-Mail,

Het adres is: Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Goedemorgen,

Voor het registreren van uw e-mail hebben wij uw adresgegevens nodig. Wilt u deze s.v. p. aan ons doorgeven?

Met vriendelijke groet,

Anita Berlee-Louwe
Medewerker DIV
T (0341) 359 611
E [Gemeente Putten vraag e-mailadres]

Gemeente Putten | Postbus 400, 3880 AK | Putten | www.putten.nl | KvK-nummer 08216960
Als u deze e-mail onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #992 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:57
Aan: Info E-Mail < [Gemeente Putten vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren
Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Putten

1 bijlage

Beste mevrouw van Kalkeren,

Hierbij doe ik u in de bijlage het antwoord op uw Woo-verzoek met
referentie aanvullingen op de APV met betrekking tot sekswerk toekomen.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Jens Koning

Contactfunctionaris Wet open overheid
T (0341) 359611
E [mailadres]