Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Renswoude

4 bijlagen

Geachte mevrouw van Kalkeren,

 

In antwoord op uw mail van dinsdag 1 november jl. kan ik u antwoorden dat
wij hier geen aanvullend beleid op hebben uitgewerkt.

 

 

Van:                                   Sinsia van Kalkeren on behalf of
"Sinsia van Kalkeren ([1][Woo #996 e-mail])"
[2][Woo #996 e-mail]

Verstuurd:                        Tue, 1 Nov 2022 20:57:30 +0100

Aan:                                   

infoOnderwerp:                     Verzoek in het kader van de
Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast
Hoofdstuk 3 APV?

 

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager
sekswerk bij Soa Aids Nederland.

Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in
Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie
uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

 

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of
er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk.

Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

Hoogachtend,

 

Sinsia van Kalkeren

 

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ika Nunumete

Juridisch medewerker
Afdeling Fysiek en Sociaal Domein
telefoonnummer: 0318 578150
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag.

‘LET OP: Tijdelijk nieuw bezoekadres Lijsterbeslaan 18 (3927 AE) te
Renswoude’.

 

[3]Logo gemeente Renswoude

 

 

 

Postadres Postbus 8, 3927 ZL Renswoude
Bezoekadres Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude
     
     
Website [4]renswoude.nl
  [5][IMG][6][IMG]
 

[7]Disclaimer

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Woo #996 e-mail]
2. mailto:[Woo #996 e-mail]
4. http://www.renswoude.nl/
5. https://www.facebook.com/gemeenterenswoude
6. https://twitter.com/gem_Renswoude
7. http://www.renswoude.nl/index.php?pagid=...

Gemeente Renswoude

5 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Hierbij ons besluit op uw Woo-verzoek.

Met vriendelijke groet,
Alexander de Lange

Functioneel beheerder Djuma / Medewerker Documentaire
Informatievoorziening
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

LET OP: Tijdelijk nieuw bezoekadres Lijsterbeslaan 18 (3927 AE) te
Renswoude.

[1]Logo gemeente Renswoude

 

 

 

 

  Postadres Postbus 8, 3927 ZL Renswoude
Bezoekadres Lijsterbeslaan 18, 3927 AE Renswoude
     
Telefoon 0318 - 578 150
Website [2]renswoude.nl
 
[3][IMG]  [4][IMG]   
 
 

  [5]Disclaimer  

 

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.renswoude.nl/
3. https://www.facebook.com/gemeenterenswoude
4. https://twitter.com/gem_Renswoude
5. http://www.renswoude.nl/index.php?pagid=...