Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Roermond

[1]Logo Gemeente Roermond

Beste Sinsia van Kalkeren,

 

De regels omtrent sekswerk staan vermeld in Hoofdstuk 3 van de Algemene
plaatselijke verordening Gemeente Roermond. Er bestaan geen aanvullende
regels.

U heeft uw verzoek ingediend per e-mail via de Woo-knop. De e-mail bevat
echter geen verzoek op grond van de Wet open overheid, maar een algemene
vraag. U ontvangt daarom geen besluit. Mocht u nog meer vragen hebben dan
verzoeken wij u

die te sturen naar [2] [Gemeente Roermond vraag e-mailadres].

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Roermond
Cluster Leefbaarheid en Veiligheid

Stadhuis  |  Markt 31  6041 EM  |  Postbus 900  6040 AX Roermond  |  T
14 0475  |  [3]www.roermond.nl

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #1004 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:58
Aan: Postkamer Gemeente Roermond < [Gemeente Roermond vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids
Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent
sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de
informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

 

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of
er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

Hoogachtend,

 

Sinsia van Kalkeren

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[4][Woo #1004 e-mail]

 

Is [5] [Gemeente Roermond vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van
bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Roermond? Laat ons het weten of geef
ons het juiste adres door via dit formulier:

[6]https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[7]https://www.woo-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws, kijk dan
op [8]www.roermond.nl/service om u aan te melden voor Roermondpost en/of
Buurtpost.
| [9]www.roermond.nl |
De gemeente Roermond streeft naar een optimale dienstverlening en
zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet voor u
bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen? Voor
(informatie over) het aanvragen van gemeentelijke producten & diensten en
de servicenormen bij de gemeente Roermond, kunt u terecht op ons digitaal
loket op [10]www.roermond.nl.

Reageert u via [11] [Gemeente Roermond vraag e-mailadres] dan ontvangt u binnen 4 werkdagen
bericht. Gemeente Roermond maakt geen gebruik van e-mail voor het
ontvangen van formele correspondentie. Ook aanvaardt de gemeente geen
aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst. Onder formele correspondentie
verstaat de gemeente Roermond o.a. bezwaarschriften, zienswijzen,
bedenkingen, klachten (ingevolge klachtenregeling), offertes, aanvragen om
een besluit/beschikking (zoals voor een vergunning, een ontheffing,
handhaving, gedogen, een subsidie etc.), verzoeken om beleidswijziging,
etc.

References

Visible links
2. mailto: [Gemeente Roermond vraag e-mailadres]
3. http://www.roermond.nl/
4. mailto:[Woo #1004 e-mail]
5. mailto: [Gemeente Roermond vraag e-mailadres]
6. https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
7. https://www.woo-knop.nl/help/officers
8. http://www.roermond.nl/service
9. http://www.roermond.nl/
10. http://www.roermond.nl/
11. mailto: [Gemeente Roermond vraag e-mailadres]