Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Schiedam

5 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Bijgaand de reactie op uw Woo-verzoek en de aanvullende regels waarom u
verzocht heeft.

 

Met vriendelijke groet,

 

team Veiligheid en Crisisbeheersing

tel: 14010

[1]maillogo

 

Stadskantoor, Stadserf 1
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

Volg ons via [2]Facebook, [3]Twitter, [4]Instagram, [5]Youtube of
[6]LinkedIn

 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht dient te
worden gezien als een informatieve e-mail van een medewerker en niet als
een besluit of toezegging van het bevoegd bestuursorgaan.

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.schiedam.nl/
2. http://www.facebook.com/gemeenteschiedam
3. https://twitter.com/schiedam_nl
4. https://instagram.com/gemeenteschiedam
5. https://www.youtube.com/gemeenteschiedam
6. https://www.linkedin.com/company/gemeent...