Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Stein

6 bijlagen

Geachte heer, mevrouw,

Binnen de gemeente Stein zijn geen separate beleidsregels opgesteld ten
aanzien van sekswerk. Wel is in het bestemmingsplan geregeld waar
seksinrichtingen zijn toegestaan of niet. Bestemmingsplannen zijn
overigens openbare stukken. Deze kunt u inzien via
www.ruimtelijkeplannen.nl

Zou onderstaande e-mail al moeten worden aangemerkt als een Woo-verzoek,
dan kan ik bij deze dus meedelen dat er geen stukken openbaar gemaakt
dienen te worden c.q. kunnen worden naar aanleiding van onderstaande
e-mail.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Nathalie Daniels

Nathalie Daniels | Teamleider vergunningen, toezicht &
handhaving en openbare orde & veiligheid
Postbus 15, 6170 AA Stein | Stadhouderslaan 200, Stein [6][IMG]
t 046 435 93 93 | [1]www.gemeentestein.nl
[2][IMG] [3][IMG] [4][IMG] [5][IMG]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #1029 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:58
Aan: Info < [Gemeente Stein vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

LET OP: Deze e-mail is verzonden vanuit een externe bron. De inhoud kan
niet zonder meer vertrouwd worden. Wees extra waakzaam bij het openen van
bijlagen of het klikken op links.

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids
Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent
sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de
informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of
er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #1029 e-mail]

Is [Gemeente Stein vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van
bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Stein? Laat ons het weten of geef ons
het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.gemeentestein.nl/
2. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
3. https://www.facebook.com/datmaaktsteinvo...
4. https://twitter.com/Gemeente_Stein
5. https://www.youtube.com/user/SteinGemeente
6. file:///tmp/http:/