Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het antwoord op dit Woo-verzoek is uitgesteld. Volgens de wet had Gemeente Teylingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken een beslissing moeten nemen en door (details)

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

1 bijlage

Geachte heer, mevrouw,

Uw informatieverzoek is ontvangen, deze is bij ons opgeslagen onder nummer
Z-22-279901.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via het
telefoonnummer 14 0252 of u kunt antwoorden op deze e-mail.
Houd het vermelde nummer bij de hand of vermeld het in uw correspondentie.

Met vriendelijke groet,
Werkorganisatie HLTsamen

[1]HLTsamen logo

Werkorganisatie HLTsamen werkt voor de gemeenten Hillegom, Lisse en
Teylingen.

Gemeente Hillegom | Postbus 32 | 2180 AA Hillegom | E:
[2][mailadres]| T: 14 0252 | I: [3]www.hillegom.nl
Gemeente Lisse | Postbus 200 | 2160 AE Lisse | E: [4][mailadres] |
T: 14 0252 | I: [5]www.lisse.nl
Gemeente Teylingen | Postbus 149 | 2215 ZJ Voorhout | E:
[6] [Gemeente Teylingen vraag e-mailadres]| T:14 0252 | I: [7]www.teylingen.nl

 

References

Visible links
2. mailto:[mailadres]
3. http://www.hillegom.nl/
4. mailto:[mailadres]
5. http://www.lisse.nl/
6. mailto: [Gemeente Teylingen vraag e-mailadres]
7. http://www.teylingen.nl/

Bericht van Zivver

[1]logo  
Beste lezer,

Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en de Werkorganisatie HLTsamen
gebruiken het programma ZIVVER voor het veilig versturen van
privacygevoelige informatie. Door een e-mail via ZIVVER te versturen,
garanderen wij dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste
beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders, behalve u, de inhoud
van de e-mail kan lezen.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?
Als wij u e-mail via ZIVVER aan u sturen, ontvangt u eerst een e-mail met
informatie. Daarin staat van wie u het bericht ontvangt en het onderwerp.
Ook ziet u een blauwe knop met de tekst ‘Klik voor bericht’. Als u hierop
klikt, komt u op een webpagina van ZIVVER terecht. Hierop staat een blauwe
balk met de tekst 'E-mail sturen'. Klikt u hierop, dan stuurt ZIVVER u een
aparte mail met daarin een knop met de tekst 'Klik voor toegang'. Als u
hierop klikt, opent het bericht.

Het kan ook zijn, dat iemand u een bericht wil sturen en er zeker van wil
zijn dat alleen u het bericht kunt lezen. Dat kan door met u een code of
wachtwoord af te spreken. Als die afspraak gemaakt is, ontvangt u een
e-mailberichtje met informatie. Daarin staat van wie u het bericht
ontvangt en het onderwerp. Ook ziet u een blauwe knop met de tekst ‘Klik
voor bericht’. Als u hierop klikt, komt u op een pagina van ZIVVER
terecht. Hier vult u de code in die eerder met u afgesproken is en klikt
op de blauwe balk met de tekst 'Ontgrendel'. Hiermee opent u het bericht.

Een derde mogelijkheid is, dat u de ontgrendelcode via SMS ontvangt. Ook
dan ontvangt u van ons een e-mailberichtje met informatie. Daarin staat
van wie u het bericht ontvangt en het onderwerp. Ook ziet u een blauwe
knop met de tekst ‘Klik voor bericht’. Als u hierop klikt, komt u op een
pagina van ZIVVER terecht. Hier checkt u uw 06-nummer en klikt op de balk
met de tekst ' Stuur SMS'. Vervolgens vult u de code in, die u op uw
toestel met het aangegeven 06-nummer ontvangt en drukt op 'Ontgrendel'.
Daarna opent het bericht.
Komt het aangegeven 06-nummer niet overeen, dan klikt u op 'Niet mijn
nummer' en kunt u het juiste nummer doorgeven.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd? Dan
klikt u op de blauwe balk met de tekst 'Beantwoorden'. Uw reactie én
eventuele bijlagen zijn dan ook optimaal beveiligd.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [2]Help Center voor meer [3]Zivver logo footer
informatie of support.

1668001879

References

Visible links
2. https://docs.zivver.com/nl
3. https://www.zivver.com/

Bericht van HLTsamen

[1]HLTsamen logo  
Nieuw beveiligd bericht van Annemarie de Wit (HLTsamen) met het onderwerp:
RE: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk:
Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV? Gemeente Teylingen Z-22-279901
Verzonden naar [2][Woo #1034 e-mail] en 1 andere van het
e-mailadres [3][mailadres]
[4]Open bericht

of klik op [5]deze link om het bericht te openen.
Twijfelt u over de veiligheid of echtheid van dit e-mailbericht? Of wilt u
meer weten over het gebruik van ZIVVER? Ga dan naar één van onze
gemeente-websites (www.hillegom.nl , www.lisse.nl of www.teylingen.nl) en
typ: ZIVVER in de zoekbalk.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [6]Help Center voor meer [7]Zivver logo footer
informatie of support.

1668001879

References

Visible links
2. file:///tmp/foiextract20221109-2080230-3g2jg3#
3. file:///tmp/foiextract20221109-2080230-3g2jg3#
4. https://app.zivver.com/l/share/2ed98db7-...
5. https://app.zivver.com/l/share/2ed98db7-...
6. https://docs.zivver.com/nl
7. https://www.zivver.com/