Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het wachten is nu op Sinsia van Kalkeren om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Tynaarlo

1 bijlage

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

Hierbij ontvangt u de reactie op uw verzoek.

Met deze verwijzing kun je via onze website informatie opvragen over de
status van de zaak:

[1]https://tynap.mozardsaas.nl/mozard/!verw...

Als u op deze mail wilt reageren, doe dat dan via de knop ‘beantwoorden’,
zodat onderstaande referentie in deze mail blijft staan:
mzrdrefdstn5xg5glrodvdn41tcm7mg9p8vpo7x0u9iwyp5ferdrzm

We hebben deze referentie nodig voor de administratieve verwerking van uw
mail.

References

Visible links
1. https://tynap.mozardsaas.nl/mozard/!verw...

Gemeente Tynaarlo

Uw verificatiecode is 599964.

Gemeente Tynaarlo

Uw verificatiecode is 128213.

Gemeente Tynaarlo

Uw verificatiecode is 293743.

Gemeente Tynaarlo

Uw verificatiecode is 645270.

Gemeente Tynaarlo

Uw verificatiecode is 775876.

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.