Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Vijfheerenlanden

Beste S. van Kalkeren,

Hierbij bevestigen wij dat we uw post voor de gemeente Vijfheerenlanden hebben ontvangen. Deze is op 2 november 2022 geregistreerd onder zaaknummer 587028.

Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 16 november 2022, van een reactie te voorzien.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons. Wilt u dan het zaaknummer 587028 bij de hand houden?
Dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Vijfheerenlanden

T: 088 599 7000
E: [Gemeente Vijfheerenlanden vraag e-mailadres]
www.vijfheerenlanden.nl

Gemeente Vijfheerenlanden

Beste Sinsia van Kalkeren,

U heeft ons de vraag gesteld of er bij de gemeente Vijfheerenlanden aanvullend beleid is voor sekswerk.

De geldende regels omtrent sekswerk staan vermeld in Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Vijfheerenlanden. Wij kennen op dit moment geen aanvullende regels / beleid.

U heeft uw verzoek ingediend per e-mail via de Woo-knop. De e-mail bevat
echter geen verzoek op grond van de Wet open overheid, maar een algemene
vraag. U ontvangt daarom geen besluit.

Met vriendelijke groet,

Team Integrale Veiligheid, Apv en Bijzondere Wetten