Sekswerk: aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Sinsia van Kalkeren deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Aalten

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Aalten al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Sinsia van Kalkeren

Geachte Gemeente Aalten,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Aalten

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw email ontvangen en deze ter behandeling doorgezonden aan de behandelende afdeling. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer: Z/22/120997.
Wij verzoeken u dit zaaknummer bij uw reactie of aanvullende correspondentie te vermelden.

Indien u aanvullende vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het Klant Contact Centrum (0543- 493333) of via [Gemeente Aalten vraag e-mailadres] . Via dit mailadres kunt u ook aanvullende informatie inzenden.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Aalten
Team Informatiebeheer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #760 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:31
Aan: Aalten-POB-Gemeente < [Gemeente Aalten vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte Gemeente Aalten,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #760 e-mail]

Is [Gemeente Aalten vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Aalten? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Sinsia van Kalkeren

Geachte Aalten-POB-Gemeente,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Adres: Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam

Gemeente Aalten

Goedemorgen mevrouw van Kalsteren,

Wij hebben uw onnderstaande vraag op 21 november beantwoord per mail.

Aan 'Sinsia van Kalkeren' <'Sinsia van Kalkeren'>
Cc
Datum 21 november 2022 08:39:21

Gemeente Aalten, Team Informatiebeheer

 

T (0543) 49 33 33
[Gemeente Aalten vraag e-mailadres]

Gemeente Aalten - Postbus 119 - 7120 AC Aalten - Bezoekadres: Hofstraat 8 - 7121 DM Aalten

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #760 e-mail]>
Verzonden: woensdag 30 november 2022 21:04
Aan: Aalten-POB-Gemeente < [Gemeente Aalten vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Re: Ontvangstbevestiging

Geachte Aalten-POB-Gemeente,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Adres: Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam

De tekst tussen aanhalingstekens tonen