Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Berg en Dal

5 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

Op 1 november jl. heeft u ons een e-mail gestuurd. In uw e-mail verzoekt u ons aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk.

In het verleden zijn in regionale afstemming met betrekking tot prostitutiebeleid aanvullende regels/deelnota's vastgesteld. In de bijlage treft u deze documenten aan.

Woo-verzoek
Binnen de gemeente Berg en Dal is het niet mogelijk een Woo-verzoek per e-mail in te dienen. Voor meer informatie over het indienen van een Woo-verzoek verwijs ik u naar onze website: https://www.bergendal.nl/informatie-opvr.... Ik heb uw verzoek nu aangemerkt als informatieverzoek. Dit betekent dat u geen besluit van ons zult ontvangen.

Vragen
Bij vragen ben ik bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Brandy Teunissen
Adviseur bestuurlijke en juridische zaken

Bereikbaar via 14024 | [mailadres]

Gemeente Berg en Dal | Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek | telefoon 14024 | www.bergendal.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #788 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:55
Aan: Gemeente Berg en Dal < [Gemeente Berg en Dal vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #788 e-mail]

Is [Gemeente Berg en Dal vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Berg en Dal? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.woo-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------