Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Voorst

4 bijlagen

Beste mevrouw van Kalkeren,

 

De gemeente Voorst heeft naast de bepalingen in de APV geen apart beleid
omtrent sekswerk opgesteld.

 

We hebben een exploitatievergunning verleend aan een parenclub. In de
bepalingen van de vergunning staat o.a. het volgende: - de inrichting moet
voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit 2012 en aan de
Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven van het Landelijk Centrum Hygiëne en
Veiligheid;

• de exploitant dient toegang te verlenen aan een medewerker van de GGD
tot de inrichting en hem of haar de gelegenheid te geven om de
werkzaamheden uit te voeren (zoals het geven van voorlichting en het
beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal en de controle van de
inrichting);

 

Met vriendelijke groet,

 

Jacqueline Koopman

Juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

 

0571-27 93 27

[mailadres

[1]www.voorst.nl

 

[2]cid:image002.jpg@01D0F51A.A4E21860 [3]cid:image003.jpg@01D0F51A.A4E21860

Wij printen zo min mogelijk!

 

 

References

Visible links
1. http://www.voorst.nl/
2. https://twitter.com/gemeente_Voorst
3. https://facebook.com/gemeentevoorst