Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Westerkwartier

6 bijlagen

Goedemorgen mevrouw van Kalkeren,

 

In uw mail van 1 november jl. heeft u gevraagd of er naast de artikelen in
de APV nog andere regels gelden omtrent sekswerk in onze gemeente.

Hierover kan ik u meedelen dat in de bestemmingsplannen een vrijwel
volledig verbod is opgenomen waardoor legaal sekswerk in de gemeente
Westerkwartier niet mogelijk is.

 

Hopelijk bent u op deze manier voldoende geïnformeerd.

 

Vriendelijke groet,

Sjouke van der Meulen

Accountmanager Bedrijven

[mailadres]
     
Postadres: Tel. 14 0594 [5]www.westerkwartier.nl
Postbus
100 Tel. 06-23839244  
9350 AC
Leek [1]facebooook  [2]tweeeet   [3]linkedin   [4]instsaaaa  
  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

 

 

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/gemeentewesterk...
2. https://twitter.com/GemWkwartier
3. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
4. https://www.instagram.com/gemeentewester...
5. http://www.westerkwartier.nl/

Gemeente Westerkwartier

6 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

In aanvulling op het mailtje van mijn collega Sjouke van der Meulen d.d. 7
november ontvangt u hierbij nog wat extra informatie over aanvullend
beleid omtrent sekswerk.

 

In vrijwel alle bestemmingsplannen van de gemeente Westerkwartier is het
gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting verboden via de
algemene gebruiksregels, zoals bijvoorbeeld in de bestemmingsplannen voor
het buitengebied:

 

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik

Tot een met het bestemmingsplan strijdig gebruik als bedoeld in artikel
7.10, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval
gerekend:

▪ het gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van een
seksinrichting, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan.

 

Op dit moment is in onze gemeente één locatie in een bestemmingsplan
aangewezen als locatie waar een seksinrichting is toegestaan. Hier is geen
seksinrichting meer gevestigd en het ligt niet in de verwachting dat op
deze locatie opnieuw een seksinrichting wordt gevestigd. Wanneer iemand
een seksinrichting wil vestigen in onze gemeente zal hij of zij een
exploitatievergunning op grond van de APV moeten aanvragen. Als vestiging
op de gewenste locatie in strijd is met het bestemmingsplan moet er -
naast de exploitatievergunning - een vergunning voor afwijken van
bestemmingsplanregels worden aangevraagd. Wellicht goed om te vermelden,
op dit moment zijn er geen plannen met betrekking tot het oprichten van
een seksinrichting bij ons bekend.

 

Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via mijn mailadres
[1][mailadres] of via mijn mobiele nummer 06-21904588.

 

Met vriendelijke groet,

 

Paul Doeven

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Team Economie en Erfgoed

 

Werkdagen: maandag t/m donderdag
     
Postadres: Tel. 14 0594 [6]www.westerkwartier.nl
Postbus 100
9350 AC Leek Tel. 06-21904588  

  [2]facebooook  [3]tweeeet   [4]linkedin   [5]instsaaaa  

Bezoekadres:

Hooiweg 9

Zuidhorn

 
  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. https://www.facebook.com/gemeentewesterk...
3. https://twitter.com/GemWkwartier
4. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
5. https://www.instagram.com/gemeentewester...
6. http://www.westerkwartier.nl/