Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Winterswijk

1 bijlage

Beste mevrouw Van Kalkeren,

 

In antwoord op uw onderstaande mail deel ik u mee dat de gemeente
Winterswijk geen aanvullende regels op hoofdstuk 3 van de APV m.b.t.
regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen heeft
vastgesteld. Deze APV kunt u vinden de site lokale regelgevingovergheid.nl
onder CVDR628672/2.

Wel kan ik u melden dat de burgemeester op grond van artikel 3.5 lid 1 van
de APV heeft bepaald dat er in deze gemeente maximaal 2 seksinrichtingen
mogen worden geëxploiteerd. Uiteraard moet de bestemming van een pand deze
exploitatie ook toelaten.

Feitelijk is er in deze gemeente op dit moment maar 1 seksinrichting in
exploitatie.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Vriendelijke groet,

 

Geert Krosenbrink

 

Juridisch beleidsmedewerker

Team Vergunningverlening
Gemeente Winterswijk

 

Stationsstraat 25

7101 GH Winterswijk

Postbus 101

7100 AC Winterswijk

Telefoon (0543) 543 543

[1][mailadres]

 

 

 

Van: Sinsia van Kalkeren on behalf of "Sinsia van Kalkeren
([2][Woo #1085 e-mail])"

Verstuurd: Tue, 1 Nov 2022 20:58:10 +0100

Aan: Info Gemeente Winterswijk Onderwerp: Verzoek in het kader van de
Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast
Hoofdstuk 3 APV?

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids
Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent
sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de
informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen. Mag ik u daarom
vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast
hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent
sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite. In afwachting van uw
reactie, verblijf ik.

 

Hoogachtend, Sinsia van Kalkere

--------

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan
vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft
ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met de afzender op te nemen
en het emailbericht te vernietigen.

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. mailto:[Woo #1085 e-mail]