Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het wachten is nu op Sinsia van Kalkeren om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Zoeterwoude

5 bijlagen

[1]*Z01AE8B83A5*[2]Bezoekadres Noordbuurtseweg 27 2381 ET ZOETERWOUDE
Postadres Postbus 34 2380 AA ZOETERWOUDE 071-5806300 www.zoeterwoude.nl
[Gemeente Zoeterwoude vraag e-mailadres] Behandeld door Ruimte (ZRU) Ons kenmerk
Z22-30368-79313 Uw kenmerk

 

Sinsia van Kalkeren <[Woo #1097 e-mail]>

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum                 : 2 november 2022

Onderwerp        : Ontvangstbevestiging

 

Beste meneer / mevrouw,

 

U heeft ons op 1 november 2022 een brief of mail gestuurd.

 

Uw brief of mail wordt behandeld door team Ruimte (ZRU). We proberen uw
brief / mail zo snel mogelijk te behandelen.

 

Heeft u vragen?

Voor vragen over de ontvangstbevestiging en/of het verdere proces kunt u
contact opnemen met het Klant contact Centrum.

 

Tot slot delen wij u mede, dat in verband met de behandeling van uw brief
uw gegevens in een geautomatiseerd systeem worden opgenomen en verwerkt.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zoeterwoude

 

Deze brief is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet
ondertekend

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #1097 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:58
Aan: Gemeente Zoeterwoude <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids
Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent
sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de
informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan
van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

 

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of
er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels
gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

 

Hoogachtend,

 

Sinsia van Kalkeren

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[3][Woo #1097 e-mail]

 

Is [4] [Gemeente Zoeterwoude vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid
van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Zoeterwoude? Laat ons het weten of
geef ons het juiste adres door via dit formulier:

[5]https://www.woo-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[6]https://www.woo-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

  klik
[7]https://www.mailcontrol.com/sr/9m9ykq2ID...
om dit bericht als SPAM te markeren.

References

Visible links
3. mailto:[Woo #1097 e-mail]
4. mailto: [Gemeente Zoeterwoude vraag e-mailadres]
5. https://www.woo-knop.nl/change_request/n...
6. https://www.woo-knop.nl/help/officers
7. https://www.mailcontrol.com/sr/9m9ykq2ID...

Gemeente Zoeterwoude

1 bijlage

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Op 1 november 2022 heeft u een Woo-verzoek ingediend.

 

Ik zou u hier graag telefonisch over spreken, maar heb helaas niet uw
telefoonnummer. Kunt u uw telefoonnummer achterlaten, zodat ik u kan
terugbellen?

 

Met vriendelijke groet,

 

[naam verwijderd]

Juridisch medewerker gemeente Zoeterwoude

Werkdagen: ma |di |woe

Bereikbaar op: 071 – 580 6300 of [telefoonnummer verwijderd]

  

[1]image001.png

 

Noordbuurtseweg 27 l 2381 ET l  Postbus 34 l 2380 AA l Zoeterwoude

[2]www.zoeterwoude.nl

 

 

References

Visible links
2. http://www.zoeterwoude.nl/

Gemeente Zoeterwoude

1 bijlage

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Op 1 november 2022 heeft u een Woo-verzoek ingediend. Vervolgens heb ik u
op 6 december hierover gemaild, zie hieronder. Helaas heb ik nog geen
reactie van u ontvangen.

 

Ik zou u graag telefonisch spreken over uw Woo-verzoek, maar ik heb uw
telefoonnummer niet. Kunt u uw telefoonnummer achterlaten, zodat ik u kan
terugbellen?

 

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

[naam verwijderd]

Juridisch medewerker gemeente Zoeterwoude

Werkdagen: ma |di |woe

Bereikbaar op: 071 – 580 6300 of [telefoonnummer verwijderd]

  

[1]image001.png

 

Noordbuurtseweg 27 l 2381 ET l  Postbus 34 l 2380 AA l Zoeterwoude

[2]www.zoeterwoude.nl

 

 

 

 

 

Van: Wingerden, Sjoerd van
Verzonden: dinsdag 6 december 2022 16:53
Aan: [Woo #1097 e-mail]
Onderwerp: Woo verzoek Z22-030368

 

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

 

Op 1 november 2022 heeft u een Woo-verzoek ingediend.

 

Ik zou u hier graag telefonisch over spreken, maar heb helaas niet uw
telefoonnummer. Kunt u uw telefoonnummer achterlaten, zodat ik u kan
terugbellen?

 

Met vriendelijke groet,

 

[naam verwijderd]

Juridisch medewerker gemeente Zoeterwoude

Werkdagen: ma |di |woe

Bereikbaar op: 071 – 580 6300 of [telefoonnummer verwijderd]

  

[3]image001.png

 

Noordbuurtseweg 27 l 2381 ET l  Postbus 34 l 2380 AA l Zoeterwoude

[4]www.zoeterwoude.nl

 

 

References

Visible links
2. http://www.zoeterwoude.nl/
4. http://www.zoeterwoude.nl/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.