Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

De overheidsinstantie wil dit verzoek per post beantwoorden of heeft dat al gedaan.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 1 november 2022 delen wij u mede dat uw verzoek is aangemerkt als een verzoek om informatie en op schriftelijke wijze is afgehandeld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Namens deze,
Team Juridische Zaken
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk